ECS održao radionicu za članove UBBiH u Banja Luci

U Federaciji Bosne i Hercegovine te Republici Srpskoj su aktualne teme upravljanja informacionim sistemima u bankama te je stoga u okviru redovnog okupljanja predstavnika u organizaciji Udruge banaka Bosne i Hercegovine, ECS o tome održao radionicu. Teme održanih predavanja su pokrivale pregled Odluka Agencija za bankarstvo, upravljanje informacionim sistemom i sigurnošću, upravljanje operativnim rizicima te upravljanje kontinuitetom poslovanja.

Leave a Reply