Implementacija Oracle Exadata Machine X3-2

Stručni Oracle tim ECS-a sudjelovao je na projektu implementacije dvije Oracle Exadata Machine X3-2 kod korisnika, te uspješno konfigurirao Enterprise Manager Cloud Control 12c za obje Exadata Machine. Uz to je konfiguriran i RMAN backup svih baza sa dvije Exadata Machine na Sun ZFS Storage Appliance.

Leave a Reply