Garancije proizvođača

Kao što je spomenuto, ECS ima vrlo visoke statuse prema vodećim IT proizvođačima opreme i softvera te je u tom smislu u mogućnosti ponuditi konzumiranje garancije proizvođača u dijelu i po uvjetima proizvođača za koji je ovlašten. Sve ostalo tretira se prema jednom od ranije spomenutih modela.