Modeli ugovaranja

Tipičan model ugovaranja sadrži određeni broj sati za pomoć prilikom incidenta ili nadzora, određeni broj incidenata koji se aktiviraju mimo ugovrenih radnih sati te određenim brojem preventivnih pregleda na opremi. Ovo je spomenuto samo kao primjer dobre prakse, dok se za sve detalje i modele ugovaranja treba obratiti Odjelu prodaje.