Preventivni pregled i servis korisničke opreme

Usluga preventivnog pregleda i servisa korisničke opreme uključuje određeni broj posjeta na lokaciji korisnika i detaljan servis opreme. Tipičan servis opreme uključuje:

  • Vizualni pregled ispravnosti opreme,
  • Vizualni pregled ispravnosti električnih i mrežnih priključaka,
  • Usisavanje prašine iz opreme,
  • Zamjenu neispravnih dijelova,
  • Prema potrebi nadogradnju firmwera,
  • Prema potrebi nadogradnju fizičkih komponenti opreme.

Praksa je pokazala da se jednim ovakvim pregledom godišnje životni vijek opreme znatno produljuje, a broj ispada uslijed pregaranja određenih komponenti smanjuje.

Svi se preventivni pregledi unaprijed dogovaraju. Ovu je uslugu moguće kombinirati s nekom od ranije navedenih unutar istog ugovora.