Disaster Recovery / Disaster Tolerance

Neprekidna je dostupnost servisa imperativ današnjeg globaliziranog poslovanja. BCP (Business Continuity Planning) je razvoj i uspostava planova i postupaka koji omogućuju organizaciji da očuva funkcioniranje svojih kritičnih poslovnih procesa i u uvjetima izvan uobičajene kontrole poput prirodnih katastrofa, eventualnih terorističkih diverzija i sl. Disaster Recovery (DR) je pak niz tehnoloških rješenja i postupaka kojima se omogućuje da podatci i servisi koji ih koriste ostanu korisnicima raspoloživi i u ekstremno problematičnim situacijama. To najčešće podrazumijeva kreiranje, uz primarnu, barem još jedne, a često i dvije, alternativne lokacije. Time se omogućuje da u slučaju ispada primarne lokacije IST servise i pružanje usluga preuzme sekundarna lokacija.

BCP (Business Continuity Planning) i realizacija DR-a (Disaster Recovery) u sklopu toga predstavljaju složene aktivnosti pa zahtjevaju stručan i metodičan pristup, projektno vođenje i posebna znanja.