Dizajn

Kako bi se uspješno došlo do faze dizajna, moraju biti osviještena mnoga pitanja, riješene dileme i definirane potrebe korisnika, koje sada treba pretočiti u konkretno tehničko rješenje. U pristupu je definiranju rješenja svakako najvažnije držati se teoretski definirane i iskustvom uspostavljene i potvrđene metodologije, koja sadrži više faza:

  • sveobuhvatna analiza postojećeg stanja i možebitna tehnička ograničenja i specifičnosti;
  • ukoliko se radi o potpuno novom sustavu treba učiniti pažljivu analizu potreba koje rješenje treba ispuniti i zadovoljiti;
  • rezultat toga je prijedlog rješenja, njegova arhitektura i sve tehničke specifičnosti koje mogu imati utjecaj na postojeći sustav ili buduće funkcioniranje. Temeljita elaboracija tog rješenja i svih detalja njegove provedbe korisniku i to, poželjno je, pred svim zainteresiranim službama, osiguravaju da će rješenje odgovarati u cjelini, a ne samo jednom dijelu njegove strukture;
  • koraci koji su potrebni da bi se komercijalno definiralo rješenje i sve faze koje su potrebne za odabir rješenja i dobavljača preduvjet su nastavka tog posla;
  • nastavak podrazumijeva da je rješenje dobilo konsenzus prihvatljivosti pa se može pristupiti izradi projektnog rješenja, koje će, osim tehničke razrade, obuhvaćati i vremensku dimenziju rješenja, kao i sve interakcije s postojećim sustavom, ali i procesom rada koji se najčešće ne smije narušavati;
  • integralni dio tako postavljenog rješenja mora biti analiza potencijalnih poteškoća i rizika, kao i mitigacija tih rizika. Time se osigurava da će se rješenje implementirati u obujmu koji garantira funkcionalne, ali i terminske specifikacije, drugim riječima da će se implementirati „što“ je kupljeno i u vremenu koje je dogovoreno.

Tako proveden postupak dizajna daje korisniku sigurnost da će predložena rješenja biti funkcionalna, napravljena po principima najbolje prakse i financijski optimalna.