eBoard

Ključ razumijevanja činjenica na temelju kojih se odlučuje leži u načinuna koji su prikazane odgovornima za donošenje odluka. Osobe zadužene za pripremu dokumenata suočavaju se s ograničenim vremenom ali mnogobrojnim drugim preprekama poput poplave suvišnih podataka ili sinkronizacije više donositelja odluka. Za donošenje pravilnih odluka nisu dovoljne samo kvalitetne informacije. Članovi upravnih tijela, bez obzira da li se radi o poduzećima ili državnoj upravi, donose odluke na temelju svojeg razumijevanja dobivenih informacija.  Stoga je alat koji omogućava nesmetan tok i pregled rada na pripremi dokumentacije jedna od bitnih poluga procesa izrade materijala. eBoard je upravo takav alat, koji će vas voditi od kreiranja i ažuriranja informacija do procesa odlučivanja ili pripreme sjednica.