ECcongresS

Pri organizaciji konferencija, organizatori se susreću s potrebom obrade velike količine podataka u relativno kratkom vremenu.  Podaci nastaju tijekom svih faza životnog vijeka konferencije.  U pred-konferencijskoj fazi se prvenstveno odnose na registraciju i smještaj sudionika te komunikaciju sa sudionicima konferencije. U fazi same izvedbe konferencije posao obrade podataka se prije svega odnosi na komunikaciju sa sudionicima i podršku upravljanju tijekom konferencije. U post-konferencijskoj fazi obrada podataka se odnosi na prikupljanje i obradu raznih anketa, obračune troškova i distribuciju post-konferencijskih materijala sudionicima.