Edukacija

Za puno zadovoljstvo korisnika često nije dovoljno dobro i na vrijeme izgraditi IT sustav ili neku njegovu komponentu, jer velika složenost suvremenih IT sustava može stvarati probleme prilikom njegove primjene, ako krajnji korisnici pa i administratori sustava nisu dovoljno educirani u njegovu korištenju, nadziranju i upravljanju. Stoga su u ponudi ECS-a i usluge edukacije, kao komponente izgradnje IT sustava. Edukacija često dolazi na samom kraju, kad je sustav već izgrađen, a može doprinijeti da neki projekt proglasimo uspješnim, za razliku od projekata koji su uspješno implementirani, ali pokazuju manjkavosti u upotrebi, upravo zbog neadekvatnog znanja njegovih korisnika.

Uz operativne priručnike koji su dio projektne isporuke, često je potrebno educirati, kako administratore sustava, tako i krajnje korisnike, za efikasnu uporabu složenih IT sustava. U tom smislu, ECS-u može ponuditi korisnicima više oblika edukacije:

  • Najčešći je oblik je individualna edukacija za vrlo fokusirane teme, koje su pojedincu potrebne za efikasan rad i to najčešće na lokaciji korisnika u njegovom okolišu i na njegovom sustavu.
  • Grupna edukacija u oblicima radionica (Work Shop), isto tako na lokaciji korisnika, jer je to za konkretne teme najefikasnija metoda.
  • Formalizirane edukacije za neke teme koje mogu biti od interesa za veći broj polaznika, u prostorima ECS-a, ili kod korisnika, ukoliko posjeduje adekvatan prostor i opremu.

Načelno, ECS ne provodi edukaciju po nekim ustaljenim, unaprijed definiranim programima, već sve edukacije proizlaze iz dogovora oko tema i načina realizacije, kao odgovor na konkretne potrebe korisnika, na taj se način maksimalno prilagođavamo stvarnim potrebama korisnika.