Instalacija, Implementacija i Integracija

Instalacija, odnosno implementacija rješenja faze su koje predstavljaju operativnu i tehničku provedbu svega onog što je dizajnom zamišljeno i projektnim planom definirano. Pod pojmom instalacija, podrazumijevamo fizičko postavljanje opreme i softvera, na mjesto i u oblik, kako je projektnim planom predviđeno. Implementacija je dovođenje opreme i softvera u funkciju kako je predviđeno njenim karakteristikama i projektnim planom, tj. da radi ono za što je predviđena. U ovoj je fazi važno reći da, kako se općenito povećava stupanj zrelosti IT industrije, relativno je malo tvrtki kod kojih imamo priliku graditi IT sustav ispočetka, tako da pojam „integracija“ dolazi sve više do izražaja. Naime, pojam integracija ima više značenja, a ovdje ga koristimo u oba njegova za IT industriju važna značenja:

  • Integracija kao postupak spajanja raznorodnih tehnologija kako bi harmonizirano zajedno ispunjavale tražene funkcije i
  • Integracija kao spajanje novih sustava ili elemenata s postojećim IT sustavima te integriranje i proširivanje njihovih funkcija.

Sve su komponente u ovoj fazi krucijalno važne za dobivanje traženog rezultata. Stoga je njihova provedba pod posebno strogim nadzorom. Taj je nadzor definiran projektnom metodologijom kojom se pokrivaju sve faze do primopredaje gotovog, funkcionalnog rješenja. ECS se koristi PMI projektnom metodologijom (u izvjesnoj mjeri prilagođenoj IT-u) i djelom MSF-om. Ukratko, može se reći da je potrebno voditi računa o slijedećim koracima:

  • Plan implementacije – definiraju se terminski i operativni elementi implementacije. Potrebna je koordinacija resursa kako izvođača tako i naručitelja, čiji predstavnici moraju biti članovi projektnog tima
  • Testiranje – količina testiranja i sveobuhvatnost njegova dosega daju garanciju da će rješenje od prvog trenutka primopredaje raditi ono što je predviđeno i kako je predviđeno.
  • Primopredaja – dokument kojim obje strane, korisnik i izvođač, konstatiraju da je posao obavljen u ugovorenim parametrima, kako količinski tako i funkcionalno.
  • Dokumentacija izvedenog stanja – dokumentacija koju korisnik može samostalno koristiti tijekom životnog vijeka rješenja radi kontrole njegovih funkcija, ali isto tako i kao podlogu budućih promjena i nadogradnji.
  • Operativni priručnik – dokumentacija koja služi za operativno upravljanje sustavom i njegovim nadzorom.