Operations Management

Da biste mogli osigurati upravljanje IT sustavom morate imati pravodobne i pouzdane informacije o njegovom funkcioniranju. Problem je to kompleksniji što je sustav heterogeniji pa je analiza takovih podataka ljudskim angažmanom mukotrpna, a često i nemoguća. U tu svrhu postoje raznovrsni alati za nadzor informatičkih sustava počevši od osnovnog nadzora hardvera, široke palete operacijskih sustava do nadzora samih aplikacija. Dostupnost poslužitelja, OS-a i aplikacije te vrijeme njihova odziva, bitan je pokazatelj koji admistratorima pruža uvid u to kako funkcionira IT sustav. Povećanje vremena odziva izvan uobičajenih granica može ukazivati na potencijalne probleme, a alati za nadzor mogu pravovremeno reagirati kako bi se spriječila veća havarija i/ili nedostupnost sustava.

Ovisno o razini na kojoj djeluju, softverske alate za nadzor možemo podijeliti na nekoliko tipova:

  • Alati za nadzor hardvera
  • Alati za nadzor operacijskih sustava
  • Alati za nadzor aplikacija
  • Alati za nadzor mrežnih uređaja.

Porastom složenosti IT sustava rastu nažalost i zahtjevi za njegovom dostupnošću i performansama aplikacija. Kvalitetan sustav nadzora i upravljanja je u suvremenom smislu riječi gotovo nemoguć bez ekstenzivne uporabe nadzornih aplikacija.