Service Management

U service managementu se koncentriramo na dvije stvari:

  • Upravljanje klijentskom infrastrukturom
  • Upravljanje poslužiteljskom infrastrukturom.

Kako IT infrastruktura postaje složenija, tako je i potreba za nadzorom nad klijentima i poslužiteljima i upravljanjem njima sve veća i zahtjevnija. Potrebe za vođenjem brige o klijentskim računalima, njihovom softverskomi hardverskom konfiguracijom i lokacijomsve su veće. To zahtjeva ulaganja u dodatne ljudske ili softverske resurse. Srećom, postoje alati koji uvelike pomažu i ubrzavaju proces evidentiranja klijenata i njihove konfiguracije, što naročito pomaže kod udaljenih lokacija. Takvi nam alati omogućuju da s jednog mjesta imamo uvid u softversku i hardversku konfiguraciju, kako fizičkih, tako i virtualnih servera, računala i mobilnih uređaja i da s jednog mjesta upravljamo cijelim životnim vijekom računala. U to je uključena instalacija OS-a, nadogradnja operativnog sustava, patch management, kao i instalacija softvera, kreiranje izvještaja i održavanje ažurnosti verzija.

Takvi softveri omogućuju održavanje stotine računala i smanjuju potrebu da se obilaze udaljene lokacije. Na taj način tvrtke imaju bolju kontrolu nad IT infrastrukturom i imovinom, a sve uz značajne uštede.

  • Patch management
  • Distribucija softvera
  • Implementacija operativnih sustava