Service management

U service managementu se koncentriramo na dvije stvari:

 • Upravljanje klijentskom infrastrukturom
 • Upravljanje poslužiteljskom infrastrukturom.

Kako IT infrastruktura postaje složenija, tako je i potreba za nadzorom nad klijentima i poslužiteljima i upravljanjem njima sve veća i zahtjevnija. Potrebe za vođenjem brige o klijentskim računalima, njihovom softverskomi hardverskom konfiguracijom i lokacijomsve su veće. To zahtjeva ulaganja u dodatne ljudske ili softverske resurse. Srećom, postoje alati koji uvelike pomažu i ubrzavaju proces evidentiranja klijenata i njihove konfiguracije, što naročito pomaže kod udaljenih lokacija. Takvi nam alati omogućuju da s jednog mjesta imamo uvid u softversku i hardversku konfiguraciju, kako fizičkih, tako i virtualnih servera, računala i mobilnih uređaja i da s jednog mjesta upravljamo cijelim životnim vijekom računala. U to je uključena instalacija OS-a, nadogradnja operativnog sustava, patch management, kao i instalacija softvera, kreiranje izvještaja i održavanje ažurnosti verzija.

Takvi softveri omogućuju održavanje stotine računala i smanjuju potrebu da se obilaze udaljene lokacije. Na taj način tvrtke imaju bolju kontrolu nad IT infrastrukturom i imovinom, a sve uz značajne uštede.

 • Patch management
 • Distribucija softvera
 • Implementacija operativnih sustava

Alati za nadzor

Da biste mogli osigurati upravljanje IT sustavom morate imati pravodobne i pouzdane informacije o njegovom funkcioniranju. Problem je to kompleksniji što je sustav heterogeniji pa je analiza takovih podataka ljudskim angažmanom mukotrpna, a često i nemoguća. U tu svrhu postoje raznovrsni alati za nadzor informatičkih sustava počevši od osnovnog nadzora hardvera, široke palete operacijskih sustava do nadzora samih aplikacija. Dostupnost poslužitelja, OS-a i aplikacije te vrijeme njihova odziva, bitan je pokazatelj koji admistratorima pruža uvid u to kako funkcionira IT sustav. Povećanje vremena odziva izvan uobičajenih granica može ukazivati na potencijalne probleme, a alati za nadzor mogu pravovremeno reagirati kako bi se spriječila veća havarija i/ili nedostupnost sustava.

Ovisno o razini na kojoj djeluju, softverske alate za nadzor možemo podijeliti na nekoliko tipova:

 • Alati za nadzor hardvera
 • Alati za nadzor operacijskih sustava
 • Alati za nadzor aplikacija
 • Alati za nadzor mrežnih uređaja.

Porastom složenosti IT sustava rastu nažalost i zahtjevi za njegovom dostupnošću i performansama aplikacija. Kvalitetan sustav nadzora i upravljanja je u suvremenom smislu riječi gotovo nemoguć bez ekstenzivne uporabe nadzornih aplikacija.

Ovlašteni servis

Mi u ECS-u smo ponosni na odnose koje smo izgradili s našim klijentima, svjesni smo da je povjerenje ključni faktor u priči o uspjehu. Upravo smo zato postali partner od povjerenja za više globalnih brandova računalne opreme i ostale pripadajuće opreme i dijelove. ECS je ovlašteni servisni centar za popravke u jamstvenom i izvanjamstvenom roku za: Hewlett Packard, Dell, IBM, Lenovo, Fujitsu, Acer i mnoge druge. Stoga neovisno o tome radi li se o popravku proizvoda ili vam je samo potrebna pomoć i savjet slobodno nam se obratite s povjerenjem.

Sistemska održavanja

Usluga proaktivne stručne pomoći i servisa obavezno uključuje ugovorni odnos i definirane SLA parametre. Sama usluga može biti koncipirana na dva načina:

 • Uz postojanje automatskog nadzora opreme, operativnih sustava, aplikacija i servisa s korisniče strane,
 • Bez postojanja automatskog nadzora opreme, operativnih sustava, aplikacija i servisa s korisničke strane.

U slučaju postojanja automatskog nadzora, sama je usluga puno efikasnija budući da se u realnom vremenu prati stanje korisnikovog sustava ili dijela sustava, ovisno o tome što je i na koji način definirano ugovorom. U slučaju primjećivanja bilo kakvih naznaka nenormalnog ponašanja korisnikovog IT sustava ili dijela IT sustava, djelatnici ECSa promptno eskaliraju primjećeno i uključuju se u rješavanje problema prije nego on zahvati veće razmjere. Praksa je pokazala da se ovakvim pristupom u velikoj većini slučajeva problem razrješi i prije nego je primjećen od strane krajnjih korisnika. O svakoj se intervenciji, incidentu ili o stanju sustava općenito izrađuje izvještaj koji se podnosi korisniku na mjesečnoj bazi.

Za slučaj kada automatski nadzor nije moguć, djelatnici ECSa ručno pregledavaju sistemske, operativne i aplikativne zapise te na temelju njih donose zaključke o eventualno potrebnim intervencijama na strani korisnikove opreme. Ovakav je pristup manje efikasan iz razloga što nadzor nije kontinuiran 24 sata dnevno, već se odvija unutar ugovorenih vremenskih okvira. O svakoj intervenciji, incidentu ili o stanju sustava općenito izrađuje se izvještaj koji se podnosi korisniku na mjesečnoj bazi.

U oba je slučaja moguće ugovoriti i određeni broj onsite posjeta i pregleda korisničke opreme, operativnih sustava, aplikacija i servisa.

Rent an Expert

Danas si mnogo malih tvrtki ne može priuštiti da ima informatičkog stručnjaka pod stalnim zaposlenjem u svom kadru ali imaju stalnu potrebu za pomoć s informatičkim problemima i pitanjima. Pouzdanost, znanje i fleksibilnost našeg IT stručnjaka omogućuje nam da podržimo bilo koju vrstu strukture i problema nudeći vam pristup koji u potpunosti odgovara vašim potrebama.