Edukacija

Primjerena i kontinuirana izobrazba zaposlenika jedan je od temeljnih preduvjeta za efikasno funkcioniranje informacijskog sustava.

U ponudi su edukacije seminari sa sljedećim temama:

  • Upravljanje rizikom / upravljanje informacijskom sigurnošću,
  • Upravljanje kontinuitetom poslovanja (BS 25999),
  • Usklađivanje s ISO/IEC 27001: 2005 standardom,
  • PCI DSS standard (za različite skupine polaznika),
  • Seminari za sigurnosno osvješćivanje (za različite skupine polaznika).