Izrada ICT pravilnika i procedura

Efikasno strateško upravljanje organizacijom zahtijeva postavljanje načela kojima će se rukovoditi svi zaposlenici organizacije. Uz potvrdu da su upoznati s tim načelima, zaposlenici preuzimaju pravo na i odgovornost za provođenje zajedničkih, tako usvojenih načela. Pravilnici pomažu u povećanju produktivnosti, smanjuju ili čak eliminiraju pravnu odgovornost organizacije, postavljaju okvire očekivanja organizacije i pojedinca od ICT-a ili po potrebi osiguravaju raspoloživost potrebnih resursa.

Svrha je uspostaviti kontrolirani sustav pravilnika i procedura uz pomoć kojih će organizacija postaviti načela i upravljati ICT organizacijom sukladno poslovnim zahtjevima, ali i zahtjevima regulatornih tijela. Metoda je usklađena s preporukama COBIT-a 4.1. i tipično uključuje sljedeće aktivnosti:

  • analiza i dokumentiranje strategije tvrtke,
  • analiza i definicija strategije ICT organizacije unutar tvrtke,
  • definiranje poslovnih ciljeva organizacije i ciljeva ICT-a, sve sukladno strateškim ciljevima,
  • definicija područja koje je potrebno pokriti pravilnicima (npr. upravljanje promjenama, upravljanje nadogradnjama i zakrpama, upravljanje pravima pristupa korisnika, razvoj aplikativnih rješenje i sl.),
  • izrada pravilnika i procedura,
  • validacija i verifikacija materijala s odgovornim djelatnicima,
  • opcionalno: uspostava sustava praćenja pravilnika i procedura.