Procjena stupnja usklađenosti

Procjena stupnja usklađenosti (GAP analiza) predstavlja alat za procjenu trenutnog stanja s obzirom na željeno ili očekivano stanje. U poslovnom se kontekstu GAP analiza koristi i u klasifikaciji funkcionalnosti određenih kontrola koje se koriste u informacijskoj znanosti te se one klasificiraju kao odgovarajuće (eng. good), prosječne (eng. average) ili neodgovarajuće (eng. poor).

Gap analiza uključuje analizu poslovnih procesa i računalno-mrežne infrastrukture koja podržava poslovne procese, utvrđivanje nalaza i izradu preporuka za postizanje željenog stanja.

Ova je usluga namijenjena svim klijentima kod kojih postoji potreba za usklađenjem s bilo kakvim standardima, internim normama ili željenom razinom na području ICT-a.

Projekt gap analize u odnosu na standard, odnosno razinu s kojom organizacija želi biti usklađena uključuje snimku i analizu trenutnog stanja, preporuke aktivnosti i resursa te plan za postizanje željenog stanja.