Risk Assessment Accelerator

Risk assessment accelerator (RAA) aplikacija je za procjenu rizika namijenjena svim organizacijama koje trebaju sustavan i efikasan proces upravljanja rizikom koju je razvila partnerska tvrtka Netis d.o.o.

RAA omogućuje organizacijama različitih profila postizanje regulatorne i zakonske usklađenosti, kao i ostvarivanje poslovnih ciljeva.
RAA aplikacija za procjenu rizika sadrži sljedeće osnovne funkcionalnosti:

  • Upravljanje procesima – omogućuje evidentiranje i vrednovanje poslovnih procesa, kao i definiranje ovisnosti poslovnih procesa o servisima i resursima, čime se omogućuje sakupljanje i analiziranje informacija kako u svrhu procjene rizika, tako i u svrhu provođenja analize utjecaja na poslovanje i razvoj planova kontinuiteta poslovanja.
  • Upravljanje resursima – omogućuje vođenje inventara imovine, tj. registra resursa te pohranu različitih parametara resursa (tip, lokacija, inventarski broj, vrijednost i sl.). U okviru ovog modula RAA omogućuje i definiranje grupa resursa, tj. servisa.
  • Ranjivosti i prijetnje – omogućuje identifikaciju ranjivosti resursa i pripadnih prijetnji. RAA sadrži opsežan katalog ranjivosti i prijetnji, ali omogućuje i ažuriranje kataloga u skladu s potrebama organizacije. Kroz ovaj se modul procjenjuju vjerojatnost i šteta ostvarenja prijetnje s obzirom na postojeće ranjivosti pojedinih resursa.
  • Kontrole (zaštitne mjere) – modul za identifikaciju i praćenje kontrola koje se pridjeljuju pojedinim resursima ili grupama resursa u svrhu umanjivanja razine rizika.
  • Izvještaji – RAA omogućuje kreiranje različitih tipova izvještaja prilagođenih potrebama korisnika.