Uspostava kontinuiteta poslovanja

Uspostava sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja

Upravljanje kontinuitetom poslovanja poslovna je potreba svake moderne organizacije te ključni proces za osiguravanje neprekinutosti poslovnih procesa. Ovisno o specifičnostima poslovnog segmenta, prekidi u poslovanju koje organizacija može podnijeti mogu biti vrlo kratki (sekunde ili minute) ili relativno dugi (dani), no bilo koji prekid poslovnih procesa uzrokuje direktne financijske i operativne posljedice, čija šteta raste s vremenom.

Poslovanje današnjih organizacija u velikoj mjeri ovisi o sustavima temeljenima na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji koji su podložni prekidima i kvarovima. Međutim, poslovanje ovisi i o elementima kao što su informacije, ljudi ili poslovni prostori.

Kako bi se spriječile ili kontrolirale posljedice prekida nekog dijela poslovanja, nužno je osmisliti sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja (eng. Business Continuity Management System, BCMS). U sklopu upravljanja kontinuitetom poslovanja razvijaju se planovi kontinuiteta poslovanja (eng. Business Continuity Plans, BCP), ali i osigurava okvir za njihovo osvježavanje, održavanje i prilagodbu.

Faze projekta Isporuke
Definiranje politike kontinuiteta poslovanja Politika kontinuteta poslovanja
Analiza rizika Upitnici za procjenu rizika
Tablice rizika
Analiza utjecaja na poslovanje (eng. Business Impact Analysis, BIA) Upitnici za analizu utjecaja na poslovanje
Izvještaj o analizi utjecaja na poslovanje
Katalog kritičnih resursa
Uspostava strategije upravljanja kontinuitetom poslovanja Strategija kontinuiteta poslovanja
Uspostava i dokumentiranje planova kontinuiteta poslovanja Glavni plan
Plan procjene štete
Plan zaštite kritičnih podataka
PR plan
Planovi oporavka kritičnih poslovnih funkcija/procesa
Testiranje planova Scenariji za testiranje planova kontinuiteta poslovanja
Izvještaj o obavljenom testiranju
Održavanje planova Procedure ažuriranja planova
Ažurirani planovi kontinuiteta poslovanja
Provođenje edukacije i osvješćivanja Edukacijski materijali