Virtualizacija

Virtualizacija je proces kreiranja jednog ili više virtualnih poslužitelja (s oponašanim /emuliranim/ hardverom) na fizičkom poslužitelju. Cilj je odvojiti operacijski sustav i aplikaciju od vezanosti za i ovisnosti od konkretnog hardvera. Virtualizacija omogućava nesmetan rad više virtualnih poslužitelja od kojih svaki može imati različiti operacijski sustav koji ne utječu jedan na drugog, a sve na istoj fizičkoj platformi. Taj je koncept realiziran kroz niz tehnologija, ali sve one imaju u konačnici isti skup prednosti u odnosu na klasičnu poslužiteljsku farmu:

 • Smanjena administracija
 • Smanjeni operativni troškovi
 • Povećana standardizacija
 • Povećana pouzdanost i dostupnost
 • Povećana iskoristivost
 • Povećana sigurnost

Virtualni resurs je zapravo datoteka u kojoj je enkapsuliran cijeli okoliš koji čine virtualni hardver, bios, operativni sustav i u kojem se izvodi kompletno konfigurirana aplikacija. To nam omogućuje brzu pohranu, kopiranje postojećih te kreiranje novih virtualnih resursa, ali i brzu migraciju s jednog fizičkog resursa na drugi bez prekida.

Kada govorimo o virtualizaciji zapravo govorimo o:

 • Virtualizaciji poslužitelja
 • Virtualizaciji desktopa
 • Virtualizaciji aplikacija
 • Virtualizaciji sustava za pohranu podataka

Infrastrukturna rješenja

Ako je uspješna poslovna priča i mogla početi bez presudnog utjecaja IT-a, danas zasigurno nije moguće održavati uspješnost, a kamoli rast, bez njezine ekstenzivne uporabe. Jedan je od važnih preduvjeta uspješnosti tvtke i razina IT usluga koje su na raspolaganju zaposlenicima, korisnicima i partnerima. Kvaliteta tih usluga direktno je ovisna o kvaliteti, pouzdanosti i raspoloživosti IT infrastrukture koja mora podržavati te usluge (servise). U tom smislu, ECS je razvio i dalje razvija portfelj rješenja koja omogućuju našim korisnicima potrebnu razinu infrastrukturnih IT servisa. Iz našeg portfelja možemo ponuditi:

 • Imenički servisi, elektronička pošta i kolaboracija
 • Dizajn i implementacija imeničkih servisa (Active Directory)
 • Dizajn i implementacija elektroničke pošte
 • Dizajn i implementacija kolaboracijskih rješenja (SharePoint)
 • Dizajn i implementacija CRM-a
 • Dizajn i implementacija MS Project servera

Sigurnosna rješenja

Mrežna je infrastruktura od neovlaštenih pristupa izvana tradicionalno bila štićena uporabom firewall sustava i uobičajenih komunikacijskih uređaja – rutera i preklopnika (switcheva). Kako su moderna sredstva komunikacije postajala raširenija i kako je mobilnost zaposlenika postala normalan način rada, tradicionalna zaštita više ne zadovoljava. Naime, prevladavanjem prijenosnih računala, PDA-s, memorijskih stikova i ostalih prijenosnih memorijskih uređaja ne može se više polaziti od pretpostavke da je interno generiran mrežni promet prijateljski i benigan. Od portfollija sigurnosnih rješenja posebno bi izdvojili:

 • Firewall, Content filtering
 • VPN rješenja
 • Antivirusna rješenja
 • PKI (Public Key Infrastructure)
 • Upravljanje sistemskim zapisima
 • Nadzor integriteta sistemskih i ostalih datoteka
 • End point security rješenja.

Konsolidacija sustava

Analizom korisnikovog IT sustava dolazimo do važnih zaključaka, koje korisnik vrlo često osjeća kao problem, ali se ipak iznenadi kad se podastru brojčani pokazatelji kako njegov sustav zapravo radi značajno izvan optimalnog. Bilo da se radi o zauzeću diskovnog prostora ili iskoristivosti mrežnih, procesorskih i ljudskih resursa. Naime, danas više nije tajna da većina IT sustava, a pogotovo onih koji su dulje vrijeme u eksploataciji, ima potrebe za nekim oblikom konsolidacije. Ideja konsolidacije je u tome da se IT sustav ponovno dovede (jer je razumna pretpostavka da je prilikom inicijalnog dizajna to bio) u optimum kako bi se:

 • Povećala raspoloživost
 • Poboljšale performanse
 • Povećala iskoristivost
 • Smanjila kompleksnost
 • Lakše upravljalo

Povećala ušteda energije i prostora

Backup podataka

Zaštita je podataka krucijalna u svakom profesionalno postavljenom IT sustavu i bez nje nema govora o sigurnom i pouzdanom sustavu. Zato je pri dizajnu podsustava za pohranu podataka potrebno krenuti od dvije ključne informacije: jedna je vrijeme potrebno za povratak podataka i vraćanje IT usluge u funkciju ili RTO (Recovery Time Objective) i druga je količina podataka koja se tolerira kao gubitak nakon zadnje uspješne pohrane podataka ili RPO (Recovery Point Objective). Odabir optimalnog rješenja uključuje i izbor backup softvera kao i dimenzioniranje hardverskih elemenata (komunikacijski uređaji i uređaji za pohranu) koji ga čine. Nezaobilazan dio rješenja su i propisani postupci za backup i restore kritičnih podataka, kao i detaljno razrađena backup strategija.

Što se tiče rješenja za backup podataka, postoje razne mogućnosti backupiranja operativnih sustava, korisničkih podataka, baza podataka, konfiguracija i slično. Kvalitetna rješenja za backup podataka znaju upravljati i vanjskim jedinicama za pohranu podataka poput tračnih uređaja, robotskih uređaja koji upravljaju s više istovremenih glava za snimanje i knjižnicom kazeta za pohranu i slično.

 

Disaster recovery

Neprekidna je dostupnost servisa imperativ današnjeg globaliziranog poslovanja. BCP (Business Continuity Planning) je razvoj i uspostava planova i postupaka koji omogućuju organizaciji da očuva funkcioniranje svojih kritičnih poslovnih procesa i u uvjetima izvan uobičajene kontrole poput prirodnih katastrofa, eventualnih terorističkih diverzija i sl. Disaster Recovery (DR) je pak niz tehnoloških rješenja i postupaka kojima se omogućuje da podatci i servisi koji ih koriste ostanu korisnicima raspoloživi i u ekstremno problematičnim situacijama. To najčešće podrazumijeva kreiranje, uz primarnu, barem još jedne, a često i dvije, alternativne lokacije. Time se omogućuje da u slučaju ispada primarne lokacije IST servise i pružanje usluga preuzme sekundarna lokacija.

BCP (Business Continuity Planning) i realizacija DR-a (Disaster Recovery) u sklopu toga predstavljaju složene aktivnosti pa zahtjevaju stručan i metodičan pristup, projektno vođenje i posebna znanja.