Unapređenje poslovnih procesa ulaganjem u nove softvere

Naziv projekta

„Unapređenje poslovnih procesa ulaganjem u nove softvere“  šifra projekta KK.03.2.1.19.0829

Kratki opis projekta

Prijavitelj će realizacijom ovog projekta stvoriti IT platformu u tvrtki koja će ispunjavati slijedeće uvjete: Informacijski sustav u funkciji Uprave tvrtke; Informacijski sustav u funkciji potpore rastu i širenju poslovanja; Informacijski sustav u funkciji racionalizacije troškova; Informacijski sustav u funkciji bolje komunikacije s kupcima.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:

 1. Nabavka specijaliziranih softvera namijenjenih optimiziranju poslovanja,
 2. Upravljanje projektom,
 3. Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Prijavitelja primjenom razvijenog specifičnog softvera, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanju primjenu IKT rješenja.

Specifični ciljevi projekta jesu:

 1. Nabavljena i instalirani softveri;
 2. Unaprijeđenje 10 poslovnih procesa Prijavitelja (Upravljanje ljudskim potencijalima, Upravljanje imovinom, Upravljanje rizicima, Financije i računovodstvo, Logistika, Nabava, Prodaja, Strateško planiranje, Marketing i Upravljanje procesom pružanja usluge sistem integriranja);
 3. Zadržavanje svih postojećih zaposlenika;
 4. Zaposlenje novih djelatnika.

Održivost rezultata nakon završetka projekta će se realizirati kroz nekoliko različitih aspekata:

 1. financijska održivost;
 2. održavanje poslovnih rješenja i njihova buduća nadogradnja.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.078.625,00 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 1.662.900,00 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 912.932,10 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta

02.12.2019. – 02.12.2020.

Kontakt za više informacija

e-mail: info@ecs.hr

Linkovi